Foto: Magnus Aronson /Ikon

Dop, vigsel och begravning

Här finner du mer information!

DOP

Döpas kan man när som helst i livet, som barn, ungdom eller vuxen. Genom dopet blir vi medlemmar i Guds folk, och får del av löften om befrielse och beskydd. 

Ett dop kostar ingenting. Du kan låna dopklänning av oss, och att låna våra lokaler för gemenskap efter dopet är också gratis, så kan du fixa dopkaffe själv om du vill. Ett dop behöver inte vara ett dyrt och stort arrangemang, utan kan vara ett enkelt sätt att fira barnet och skapa en minnesvärd gemenskap med nära och kära.

Välkomna!

Vigsel

Bröllop är fest! Ett minne för livet.

Att gifta sig borgerligt eller kyrkligt ger samma legitimitet, men i kyrkan ber vi också om Guds välsignelse över äktenskapet. En kyrklig vigsel är en symbolrik gudstjänst. I Guds och alla vittnens närvaro lovar vi varandra att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut. Vi ber Gud att välsigna vårt äktenskap och hjälpa oss igenom de svårigheter vi kommer att möta i livet. 

En vigselgudstjänst kan antingen vara mycket enkel med bara präst, brudpar och två vittnen eller mera omfattande med brudnäbbar, tärna och best man. Vilka som medverkar förutom präst och brudpar och hur de yttre arrangemangen utformas varierar från vigsel till vigsel.

Vill du boka en vigsel eller har du frågor? Då är du välkommen att kontakta Församlingsexpeditionen telefon 0157-15730

Före varje vigsel tar prästen kontakt för ett samtal om såväl praktiska frågor som den aktuella gudstjänstens utformning och innebörd. 

Hos oss kan du välja att vigas i Flen kyrka, Helgesta eller Hyltinge kyrka. 

BEGRAVNING

Den kristna riten för att säga farväl och tacka för en människas liv är en gudstjänst. 

Begravningar förekommer i två skilda utformningar. Antingen som ”Borgerlig begravning”, utan medverkan från kyrkans sida, eller som begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning (eller enligt annat samfunds ritual).

För borgerlig begravning finns ingen särskild ritual fastställd och ingenting bestämt om vem som leder akten. Kyrkans begravningsgudstjänst leds av en präst och vill genom musik, psalmsång, bön och bibelläsning tolka det kristna hoppet inför döden. 

Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt för den som är död. Den är också något att hämta kraft ur för den dödes anhöriga. I gudstjänsten får vi tacka för vad en människa gett oss. Vi kan be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades och ville i vår relation. Vi får be om försoning för det som brustit mellan oss. Gudstjänstens djupaste ärende är överlämnandet av den som är död i Guds händer.

Vi har kistgravar, urngravar och en minneslund.