Våra körer

Kyrkokören 
Övar på tisdagar kl 18.45 - 21

För mer info kontakta Åsa Lansfors Lindblom 070-879 68 54

Sångstund för små och stora
Torsdagar kl 10-11
För mer info kontakta Åsa Lansfors Lindblom 070-879 68 54

Barnkörseftis 
Torsdagar kl 13.30 - 17
För mer info kontakta
Susann Hellstrand 0171-916 64 eller Gudmund Frenskar 0171-915 99