Personal

Kansli

    Camilla Roheden

    Fjärdhundra församling

    Kansli

    Mer om Camilla Roheden

    Till Camilla vänder du dig med frågor om församlingens kyrkogårdar och de kyrkliga handlingarna: dop, vigsel och begravning.

Präster

Församlingsassistent

Musiker

Vaktmästare