Gudstjänster

Här hittar du information om de gudstjänster vi firar i Fjärdhundra församling! Välkommen!

Varmt välkommen till församlingens gudstjänster!

 

Alla kyrkor* (ej Härnevi) är öppna för ljuständning och enskild andakt, fre 30/10 och lör 31/10 kl 14-17.
*I Altuna är gravkoret på kyrkogården öppet.


ALTUNA KYRKA

Lör 31/10 kl 15 Gudstjänst med ljuständning, A-K S Olovsson


FRÖSTHULTS KYRKA

Lör 31/10 kl 18 Gudstjänst med ljuständning, A-K S Olovsson


ÖSTERUNDA KYRKA

Lör 31/10 kl 18 Gudstjänst med ljuständning, K M Hansson


SIMTUNA KYRKA

Sön 1/11 kl 10 Gudstjänst med ljuständning, A-K S Olovsson, Åsa Lansfors Lindblom, sång


TORSTUNA KYRKA

Sön 1/11 kl 15 Gudstjänst med ljuständning, A-K S Olovsson, Åsa Lansfors Lindblom, sångHär hittar du predikoturerna med information om innevarande veckas gudstjänster och musikevenemang i Enköpings pastorat

(Predikoturerna uppdateras torsdagen före kommande helg och här kan du läsa om Svenska kyrkans gudstjänster i Enköpings pastorat.)

För kommande gudstjänster i Fjärdhundra församling, se senaste numret av församlingsbladet

Församlingsbladet september 2020

E-post till Fjärdhundra församling 

Alla helgons dag

Alla helgons dag firas alltid lördagen mellan 31 oktober och 6 november och är sedan 1953 en allmän helgdag. De är en dag för att uppmärksamma alla helgon, kända som okända. I evangelisk-lutherska kyrkor vördar man inte helgon på samma sätt som i de romersk-katolska och ortodoxa kristna traditionerna. Vi vördar inte helgonen och vi ber inte till dem. Men de är förebilder som vi kan lära av i uppdraget att vara människa.

Tema

Helgonen

Liturgisk färg

Vit

Altardekoration

På altaret ställer vi vita och röda blommor och vi tänder fyra ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Femte Moseboken kapitel 34, vers 1-5

Mose gick från Moabs hedar upp till berget Nebo, högst uppe på Pisga, som ligger mitt emot Jeriko, och Herren visade honom hela landet: Gilead ända till Dan, hela Naftali, vidare Efraims och Manasses land och hela Judas land ända till havet i väster, Negevöknen och Jordanslätten, dalen där Jeriko, Palmstaden, ligger, och ända ner till Soar. Herren sade till honom: ”Detta är landet som jag med ed lovade Abraham, Isak och Jakob att ge åt deras efterkommande. Jag låter dig se det med dina egna ögon, men du kommer inte att gå över dit.” Där i Moab dog Herrens tjänare Mose, så som Herren hade sagt.

Epistel

Hebreerbrevet kapitel 12, vers 22-24

Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och står inför mångtusende änglar, en festförsamling av alla förstfödda som har sitt namn i himlen; ni står inför Gud, allas domare, inför andarna av de rättfärdiga som har fullkomnats och inför Jesus, förmedlaren av ett nytt förbund, och det renande blod som talar starkare än Abels.

Evangelium

Lukasevangeliet kapitel 6, vers 20-26

Han lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sade: ”Saliga ni som är fattiga, er tillhör Guds rike. Saliga ni som hungrar nu, ni skall få äta er mätta. Saliga ni som gråter nu, ni skall få skratta. Saliga är ni när man för Människosonens skull hatar er och stöter bort er och smädar er och gör ert namn avskytt. Gläd er på den dagen och dansa av fröjd, ty er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde ju deras fäder med profeterna. Men ve er som är rika, ni har fått ut er glädje. Ve er som är mätta nu, ni skall få hungra. Ve er som skrattar nu, ni skall få sörja och gråta. Ve er när alla berömmer er. På samma sätt gjorde ju deras fäder med de falska profeterna.

Psaltaren

Psaltaren psalm 126, vers 1-6

En vallfartssång. vi skrattade, vi sjöng av glädje, och jublet steg från våra läppar. Då sade man bland folken: Herren har gjort stora ting med dem! Ja, Herren gjorde stora ting med oss, och därför var vi glada. Herre, vänd vårt öde, liksom du ger liv åt bäckarna i Negev. De som sår under tårar skall skörda med jubel. Gråtande går de och sår sin säd. Jublande kommer de och bär sina kärvar.

Betala gärna med Swish!

Försäljning: 123-245 46 19

Kollekt: 123-056 45 18

Gåvor: 123-024 29 58

Skriv i meddelandefältet vad betalningen gäller!