Församlingsinstruktionen

FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONEN

  • är församlingens viktigaste styrdokument
  • ägs gemensamt av församling och stift, som verkar för samma sak men har olika uppdrag
  • blickar framåt 
  • betraktar varje vision och åtgärd i ljuset av barnets bästa
  • är resultatet av mångas gemensamma arbete synliggör det lokala sammanhang som församlingen är en del av och ställer frågan hur det spelar roll

Församlingsinstruktionen ska vara användbar både i församlingens verksamhet och för stiftet i dess arbete med främjande och tillsyn. Den är ett grundsyns- och identitetsdokument och fungerar därmed styrande vid arbetet med budget och verksamhetsplaner samt som ett utvärderingsinstrument vid bokslut och årsredovisning.

Församlingsinstruktionen är i första hand ett redskap för anställda och förtroendevalda medarbetare.

Här kan du läsa Fjärdhundra församlingsinstruktion!