Trolle Ljungby kyrka

Beskrivning av Trolle Ljungby kyrka

Adress till Trolle Ljungby kyrka

Trolle Ljungbyv 269 (Trolle Ljungby)

Kyrkan som fick sex gavlar
Kyrkan byggdes på 1200-talet enligt gängse ritning. Därtill byggdes ett smalare kvadratiskt västtorn. Långhuset försågs omkring 1300 med valv. Under 1300-talet uppfördes den första av fyra tillbyggnader som kom att förändra kyrkan helt. Först kom tillbygge i nordväst med sadeltak och gavel. Nästa tillbyggnad, ca 1450, inrymmer dagens kyrktorn med två kyrkklockor som bär årtalen 1448 respektive 1455. År 1606 fick kyrkan ännu en tillbyggnad, den i sydöst. Denna bekostades av länsherren Knud Gyldenstierne.

Den fjärde tillbyggnaden, den i nordost, anses vara uppförd 1695 och är bekostad av Hovkanslern Wilhelm Julius Coyet, som flyttade till Ljungby gods 1667.
1848 års stora omstöpning av kyrkorummet innebar att gamla rester av långhus- och innermurar revs. De gamla trätaken och valven revs och ersattes med putsade tunna trävalv. För takens skull murades pelare upp. Klocktornets ytterdörr murades igen. Ny ingång (dagens) togs upp åt väster i det ursprungliga tornets bottenvåning, som även blev dagens vapenhus. Kort sagt, kyrkorummet fick i stort den gestaltning som råder idag.

En minnestavla från 1848 förtäljer på latin om att denna radikala förändring skedde, när Ulrika Lovisa Maria och Hans Gabriel Wachtmeister residerade på Trolle Ljungby gods. Pastoratets kyrkoherde var Olaus Petrus Wallengren.
Domkyrkoarkitekten Theodor Wåhlin genomförde en byggnadsarkeologisk undersökning av kyrkan 1917-1922. Han redovisar i februari 1922 sin undersökning i en skrift. Han beskriver förändringen mycket negativt som, såsom, citat "en hänsynslös omgestaltning" eller "hela vandaliseringen". Uttalanden om tycke och smak blir efter ett antal decennier, även de, tidsdokument.

Altaret
Denna är från 1639 och visar Jesus instiftar Nattvarden. Texten under är hämtad ur Luk 22:14-16. Överdelen innehåller två tavlor, den vänstra visar kopparormen i öknen, den högra Jesus på korset. "Livets vatten" rinner genom altarrundelns matta, "Livsträdet". Den skänktes av "Kyrkliga arbetsföreningen" 1937.

Predikstolen
Ombyggd 1848 av delar från 1600-talets läktarpredikstol, pryds med bilder av de fyra evangelisterna. Baldakinen över hittades på vinden och hängdes upp 1928. Under predikstolen finns klockarebänken, från vilken kantorn, före orglarnas tid, ledde sången.

Orgeln
På orgelläktaren stod en bemärkt, unik orgel byggd av Johan N Cahman 1730-1731 och stod urspungligen i Göteryds kyrka i Småland. Greve Wachtmeister köpte orgeln 1867-1868 och sattes upp i Trolle Ljungby kyrka av orgelbyggaren J.M. Blomqvist. Verket byttes ut 1944 av A Mårtenssons Orgelfabrik AB i Lund. År 1982 inköptes en ny orgel av samma företag. Den fick sin nuvarande plats i sydöstra hörnet i kyrkan. Vi blir påminda om Cahmans orgel genom resterna av läktarfasaden i empirestil.

Renovering av Cahman/Blomqvist-orgeln utfördes 2014/2015 av Åkerman & Lund.

Kyrkorummet
Till vänster om altaret finns prästbänken, försedd med bilder av Paulus och Petrus. Framför den finns nedgången till Coyetska gravkammaren, brukad tiden ca 1650-1800. Gravvalvet höjer golvet fyra trappsteg till ett bänkparti. På östväggen över bänkarna hänger Wilhelm Julius Coyets (1647-1709) huvudbanér, som bars i hans likprocession.

De två läktarna pryds av 21 målningar, som med 17 bilder illustrerar trosartiklarna. Övriga fyra är Lagens utgivande, Bönen, Dopet och Nattvarden.
Dopfunten är troligen från 1100-talet, huggen i sandsten i romansk stil. Mässingsfatet skänktes 1684 av W J Coyet och hustrun Elisabeth Gyllenstierna. Ett tyskt 1500-talsarbete rikt dekorerat med en vapensköld i bottnen, buren av en tvåhövdad örn.

På kapellets östra vägg, bredvid predikstolen, står ett ansenligt krucifix som genomgått en underlig förvandling. 1200-talets Kristus bar på sitt högburna huvud en kungakrona: Dödens besegrare.
Under 1600-talet satte man in en kil på baksidan av halsen, tog bort kronan, vilket ger bilden av en lidande Kristus. Allt enligt gotikens stilkrav. Här finns också 8 skulpturer skurna i ek, 3 större och 5 mindre, som tillhört ett altarskåp från 1400-talet.

Konservering

Konservering av altaruppsats, altarring, predikstol, huvudbanér, epitafium, läktarbarriärer, och bänkkvarter utfördes 2014 av måleikonservator Malin Thor Bergström för Br. Bergströms byggnads AB.

Övrigt
I hörnet till norra sidoskeppet hänger, nästan gömt, en tavla med Carl XIII:s tal till Rikets ständer. Det finns också ett ståtligt epitafium över prosten Henrik Nissenius och en hel del andra historiska föremål, värt ett besök.

Beskrivningen är hämtad ur broschyren om Trolle Ljungby kyrka. För att läsa den i sin helhet finns den i kyrkan.