Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Körverksamhet

Våra tre körer berikar musiklivet i församlingen. Är du intresserad av att sjunga i kör? Då är du välkommen att kontakta någon av våra körledare. Du hittar kontaktuppgifter under de olika körerna.