Mina begravningsönskemål

Berätta för efterlevande vad du önskar

(Text hämtad från www.svenskakyrkan.se) 

För att underlätta för anhöriga och undvika oenighet är det klokt att skriva ner de önskemål du har kring din begravning och ge till någon du litar på. Att fylla i uppgifterna i häftet Mina önskemål är ett sätt att göra dina önskemål kända. Du kan fylla i uppgifterna direkt i datorn och sedan skriva ut eller skicka dokumentet. Du kan även skriva ut dokumentet och fylla i uppgifterna för hand.

Till häftet "Mina önskemål"