Meny

Kyrkogårdar och fastigheter

Information om våra kyrkogårdar inom pastoratet.

När det gäller alla våra kyrkogårdar så har vi vinterhalvåret 2015/2016 arbetat hårt med uppdateringar och fotografering av alla gravplatser. Tyvärr saknar vi fortfarande en del gravrättsinnehavare till våra gravplatser och vi har annonserat i lokala tidningar och på anslagstavlor om vilka gravplatser det gäller. Om vi inte får gravrättsinnehavare till dessa gravplatser kommer de att återgå till kyrkogårdsförvaltningen och anses som återlämnade.

-----------------

Vi har beslutat att se över gångarna på våra kyrkogårdar när det gäller tillgängligheten. Vi kommer att hårdbelägga de gångar som har en väldigt lös struktur av singel och försvårar framkomligheten.