Konfirmationsgrupp

Läs vår folder för mer information om konfirmationsgruppen

Hämta vår konfirmandfolder igenom att klicka här!

Har du frågor eller funderingar kontakta vår konfirmandledare och församlingspedagog Niklas Gannby på 044-586 63 eller niklas.gannby@svenskakyrkan.se