Konfirmation

Alla är välkomna att vara med i konfirmandundervisningen i Svenska kyrkan. Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svensk kyrkan. För många blir konfirmationen en chans att utforska både sig själv och andra och få testa sina åsikter och värderingar.