Foto: Anna Norén

Gravrätt och gravskick

Här kan du läsa om de olika gravsättningsalternativ som erbjuds i Fjälkinge församling. På våra kyrkogårdar finns olika typer av gravplatser som presenteras nedan. Hör gärna av dig till någon av våra vaktmästare om du har frågor eller vill se områdena på kyrkogården.

Huvudmannen ska tillhandahålla gravplats eller motsvarande under en tid av 25 år för den som vid dödsfallet var folkbokförd inom dennes förvaltningsområde utan kostnad för dödsboet. Har någon blivit antecknad i gravboken som gravrättsinnehavare till denna gravplats och en ny gravsättning sker på den inom de 25 åren så förlängs gravrätten automatiskt så att den alltid är 25 år från senaste gravsättningen. 

Rinkaby

Olika gravskick 
En grav måste skötas och hållas i ordnat och värdigt skick enligt begravningslagen. Att sköta och vårda en grav är ett sätt att hålla minnen levande och visa respekt för den avlidne. Det är gravrättsinnehavaren som har ansvaret för att detta upprätthålls. 
Man kan välja att sköta graven själv eller köpa skötseln av kyrkogårdsförvaltningen. Skötsel ingår inte i begravningsavgiften.

Ivö

Gravrätt 
Rätten till gravplats kallas gravrätt. Dödsbodelägarna får från huvudmannen en blankett ”Anmälan om gravrättsinnehavare” där det ska anges vem eller vilka som ska vara gravrättsinnehavare. Vill samtliga dödsbodelägare vara gravrättsinnehavare så är det fullt möjligt.

Trolle Ljungby

Olika gravsättningsalternativ

Fjälkinge

Kistgravplats
Kistgravplatsen är avsedd för en eller flera kistor. De upplåts med 
25 års gravrätt med möjlighet till förlängning. Gravrättsinnehavaren har ansvaret för skötsel av gravplatsen. Skötseln kan köpas av församlingen. 

Kistgravplatser finns på församlingens samtliga kyrkogårdar. 

Urngravplats
Urngravplatsen är avsedd för en eller flera urnor. Dessa upplåts med 25 års gravrätt som kan förlängas. Gravrättsinnehavaren har ansvaret för skötsel av gravplatsen, men skötseln kan köpas av församlingen. Anhöriga har möjlighet att närvara vid gravsättning. 

Kiaby

Urngravplatser finns på församlingens samtliga kyrkogårdar.

Askgravplats
Askgravplats är avsedd endast för aska. Till varje gravplats hör en namnplatta med den avlidnas namn och del i en gemensam gravplantering. Namnplattan och 
skötseln ombesörjs av Fjälkinge församling men bekostas av gravrättsinnehavaren till en kostnad av 8.000:- för skötsel samt 2.000:- för namnplattan. Priset gäller per gravsatt och i skötseln ingår rengöring av namnplattan och stenen den sitter på samt skötsel av den gemensamma gravplanteringen.

Viby

Anhöriga får närvara vid gravsättningen. I varje gravplats ges möjlighet att gravsätta två askor. Askan gravsätts i egen urna eller annat förgängligt emballage som kan godkännas av upplåtaren. Gravrättstiden är 25 år. När en ny gravsättning sker förlängs gravrättstiden automatiskt i 25 år. Vid gravrättstidens utgång finns möjlighet till förlängning med 15år.

Askgravplats finns endast på Kiaby kyrkogård. 

Minneslund
Minneslunden är ett gravområde för nedgrävning av aska. Detta är en anonym gravsättning utan gravrätt eller plats för namn. Gravsättning sker endast i 
närvaro av kyrkans personal och har en gemensam smyckningsplats. 

Minneslund finns på Fjälkinge, Ivö, Kiaby, Viby, Rinkaby och Trolle Ljungby kyrkogårdar.

Askgravlund
Askgravlunden är avsedd endast för aska. Den upplåts utan gravrätt. Namnbricka sätts upp på gemensam plats mot en kostnad av 2.000:- 

Även smyckningsplatsen är gemensam. Anhöriga har möjlighet att närvara vid gravsättning. 

Askgravlund finns på Ivö och Nymö kyrkogårdar.

Fjälkinge församling erbjuder dig som är gravrättsinnehavare gravskötsel. 

Vi hjälper också gärna till med enstaka extra arbeten mot betalning per timme. Kontakta oss så hjälper vi er vidare i er beställning av våra tjänster. 

Leveranstid och utförande 
Gravskötsel påbörjas i april och avslutas under oktober månad. 

Tjänsterna faktureras årsvis. Du behöver betala först, innan vi schemalägger och sköter graven under hela säsongen. Grundskötsel innebär att vi fyller på med jord eller singel, räfsning, klipper häck och gräs, rensar bort ogräs, vattnar samt tar bort vissna snittblommor. 

Vid beställning kontakta Anders Helin 044-58655

Kostnadsförslag  gravskötsel 2023
Vår:             Pense 20:-                Påsklilja 50:-    
Sommar:    Isbegonia 20:-          Pelargon 50:-       Margurit 40:-
Höst:          Ljung 60:-                  Silverek 40:-
Allhelgona:    Granrisrosett 240:-


Diverse arbete på gravplats                                             450:-/h
Grundskötsel gräsgrav med rabatt mindre än 1m²        550:-/år
Grundskötsel gräsgrav med rabatt större än 1m²          700:-/år
Grundskötsel urngrav med rabatt                                    550:-/år
Grundskötsel singelgrav utan rabatt                                800:-/år
Grundskötsel singelgrav med rabatt mindre än 1m²        1000:-/år
Grundskötsel singelgrav med rabatt större än 1m²        1.200:-/år

Vid bokning av urnsättning kontakta ansvarig vaktmästare

https://www.svenskakyrkan.se/fjalkinge/kyrkogardspersonal

Kristin Lindgren och Adam Håkansson - Ivö, Kiaby och Trolle Ljungby

Åsa Bratt och Teemu Hietanen - Viby och Rinkaby

Petter Welin och Roger Johansson - Fjälkinge och Nymö

Kontaktuppgifter finns även på alla anslagstavlor vid kyrkogårdarna.