Begravningspastoral

Denna pastoral skall vara ett instrument för berörd personal så att allt som rör vårt uppdrag för begravningsverksamheten skall fungera utomordentligt väl för alla parter. Den skall även hjälpa oss så att vi inte missar några av de lagar och författningar som styr begravningsverksamheten. Begravningsbyråerna skall vara informerade om vår aktuella begravningspastoral.

Här kan du läsa Fjälkinge pastorats begravningspastoral.

Den innehåller en beskrivning av rutiner och praxis samt vägledning för händelser som inträffar sällan. Begravningspastoralen tillsammans med policy för begravningsverksamheten är församlingens styrinstrument för hela begravningsverksamheten.