Ett litet barn doppar sina händer i en dopfunt.
Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Dop

Grattis! Vi välkomnar dig i Guds familj och tar emot dig med kärlek och förväntan. Med de orden välkomnas en ny medlem i Svenska kyrkan i samband med dopet.

Dopet är en högtid som är förknippad med en djup glädje. Detta oavsett om det är ett barn eller en vuxen som döps. Dopet är något mycket mer än en namngivningsceremoni. Det är något som rymmer en stor hemlighet. Dopet innehåller ett löfte från Gud att han skall vara med oss hela vägen ända till tidens slut. Det är en skatt som vi får bära med oss genom hela livet - en slags "vattenstämpel" som aldrig försvinner.


Vi vill först av allt gratulera er till ert nyfödda barn. Livet blir ändå större vid ett sådant tillfälle. Och just detta stora har ni fått i uppdrag att förvalta. Vi vill inbjuda er till dop i någon av våra kyrkor.

Dopets hemlighet.

Vi hoppas att Ni vill att ert barn skall döpas. Det är vår uppgift att få vara med i det sammanhanget.
Det finns en del frågor som man kan bära på i samband med dopet. Några av dem med svar finner du här.

När skall vårt barn döpas?

Det är ganska vanligt att barnen är omkring tre månader när de döps. Anledningen till det är att det börjar bli lite mer ordning i rutinerna därhemma. Men det finns ingen övre eller undre gräns för att döpas. 

Var kan man döpas?

Dopet är i grunden en kyrklig handling. Enligt vår tro tas vi då upp i kyrkans gemenskap. Vi har tider för dopgudstjänster på lördagar, men dop på annan tid kan också vara en möjlighet. T.ex. i någon av våra gudstjänster.

Vem får döpas?

Alla får döpas. Men av förklarliga skäl kan vi bara nå de barn vars föräldrar är medlemmar i kyrkan. Ni som vill få ert barn döpt i kyrkan men inte själva är medlemmar kan också få möjlighet att bära fram ert barn i dopet.
Man behöver inte heller var skriven i församlingen för att barnet skall kunna döpas här.

Vad kostar det?

Dop är en handling som är gratis.  Det är också gratis för er som inte tillhör Fjälkinge pastorat Ni ringer till pastorsexpeditionen (044-586 50) och anmäler er, gärna minst en månad i förväg. Den präst som skall få vara med vid dopet ringer sedan till er och bokar en tid då ni kan träffa prästen och tala igenom dopordningen och välja psalmer m.m. Dessutom får ni möjlighet att ställa de frågor som kommer fram vid samtalet.