Någon tänder ett av ljusen vid en kista.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Begravning

Här finner du information om det som rör livets slut.

Mina begravningsönskemål

Berätta för efterlevande vad du önskar

Begravningsinformation

Något som du bör veta när du står i den här svåra situationen

Kyrkogårdar och fastigheter

Information om våra kyrkogårdar inom pastoratet.

Begravningspastoral

Denna pastoral skall vara ett instrument för berörd personal så att allt som rör vårt uppdrag för begravningsverksamheten skall fungera utomordentligt väl för alla parter. Den skall även hjälpa oss så att vi inte missar några av de lagar och författningar som styr begravningsverksamheten. Begravningsbyråerna skall vara informerade om vår aktuella begravningspastoral.