Foto: Johan Tell

Vi finns här för dig

Vid tider av rädsla och oro behöver vi varandra.

Vid tider av rädsla och oro behöver vi människor varandra. Rapporterna om Coronaviruset gör många av oss oroliga och vi kan bli både rädda och osäkra. Det är fullt naturligt att känna sig orolig och vi vill finnas här för dig även när våra ordinarie aktiviteter har begränsats. Kyrkans personal har god rutin på att arbeta i svåra situationer. Kontakta oss gärna på telefon eller via e-post om du vill prata eller få stöd. Behöver du eller någon du känner, hjälp med att handla, hämta medicin eller har du andra praktiska frågor? Du behöver inte vara  medlem i Svenska kyrkan för att få hjälp. Varje vardagsmorgon så samlas några av oss på Mariagården för att be för de behov som uppstår. Vi omsluter alla i våra tankar och böner. Ingen ska behöva känna sig bortglömd. Vi kan också be för dina personliga behov. Hör av dig med dina böneämnen.

Välkommen att höra av dig till Susanne Lilja på församlingsexpeditionen via e-post eller telefon, se kontaktuppgifter längre ner på sidan. Susanne tar emot ditt namn och telefonnummer och förmedlar det vidare till någon av våra präster och diakoner som sedan kontaktar dig.