Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Finspångs församling Besöksadress: Vallonvägen 23, 61230 Finspång Postadress: Box 22, 61221 FINSPÅNG Telefon:+46(122)85700 E-post till Finspångs församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vem sköter gravplatsen?

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för den allmänna skötseln av kyrkogården/begravningsplatsen. Den betalar alla skattebetalare via begravningsavgiften.

I begravningslagen är det tydligt reglerat vad begravningsavgiften får användas till: tillhandahålla gravplats i 25 år, gravsättning, vissa transporter, lokal för förvaring och visning av stoft, begravningslokal, kremering samt skötsel och anläggning av kyrkogårdens allmänna ytor.

Gravrättsinnehavarens ansvar
Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötseln av den enskilda gravplatsens gravyta och eventuell plantering. Gravrättsinnehavaren kan välja mellan att själv sköta gravplatsens gravyta och eventuell plantering eller ge kyrkogårdsförvaltningen uppdraget att genom ett skötselavtal sköta hela eller delar av gravplatsen.

Läs mer om gravskötsel här

Vanvård
Det förkommer att en gravplats utan skötsel anses som vanskött. Det kan bero på att den som skött graven har flyttat eller har avlidit. Kyrkogårdsförvaltningen försöker komma i kontakt med anhöriga till den/dem som är gravsatt på gravplatsen. Får vi ingen kontakt, skyltas graven. En vanskött/ovårdad grav kan återtas av Kyrkogårdsförvaltningen.