S:ta Maria kyrka
Foto: Johan Tell

Vem sköter gravplatsen?

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för den allmänna skötseln av kyrkogården/begravningsplatsen. Den betalar alla skattebetalare via begravningsavgiften.

I begravningslagen är det tydligt reglerat vad begravningsavgiften får användas till: tillhandahålla gravplats i 25 år, gravsättning, vissa transporter, lokal för förvaring och visning av stoft, begravningslokal, kremering samt skötsel och anläggning av kyrkogårdens allmänna ytor.

Gravrättsinnehavarens ansvar
Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötseln av den enskilda gravplatsens gravyta och eventuell plantering. Gravrättsinnehavaren kan välja mellan att själv sköta gravplatsens gravyta och eventuell plantering eller ge kyrkogårdsförvaltningen uppdraget att genom ett skötselavtal sköta hela eller delar av gravplatsen.

Läs mer om gravskötsel här

Vanvård
Det förkommer att en gravplats utan skötsel anses som vanskött. Det kan bero på att den som skött graven har flyttat eller har avlidit. Kyrkogårdsförvaltningen försöker komma i kontakt med anhöriga till den/dem som är gravsatt på gravplatsen. Får vi ingen kontakt, skyltas graven. En vanskött/ovårdad grav kan återtas av Kyrkogårdsförvaltningen.