Självvattnande planteringslådor

Vi monterar självvattnande planteringslådor på skötselgravar med plantering

I vår strävan att erbjuda våra gravrättsinnehavare en så bra gravplatsskötsel som möjligt har vi beslutat investera i ett antal självvattnande planteringslådor på, till att börja med, S:ta Maria, Hällestad och Rejmyre kyrkogårdar.

Kanske kommer ni på just er gravplats att finna en planteringslåda och vi vill därför på detta sätt informera om våra avsikter.

Den största vinningen med en självvattnande planteringslåda är att växterna får jämn tillgång till vatten. Dessutom hålls trädrötterna utanför planteringen. Detta ger vackrare och mer livskraftiga växter.

Arbetet på kyrkogården är krävande för rygg och knän. Med hjälp av planteringslådorna kan plantering ske vid bänkar i arbetshöjd, vilket bidrar till en bättre arbetsmiljö.

Vårt huvudsyfte med investeringen är först och främst att vi ska kunna erbjuda dig som gravrättsinnehavare en mer praktfull och blommande rabatt, men även att underlätta arbetet för våra kyrkogårdsarbetare.

Om du har några frågor eller någon invändning mot detta ber vi er vänligen kontakta oss. Telefon: 0122-857 25 (mån-tis, tors-fre kl. 10.00-12.00)

Viktigt! Lådorna har ett undre vattenmagasin som fylls på med jämna mellanrum, dess emellan får inte vattning ske direkt i jorden, då det kan orsaka att växterna övervattnas. Det är helt naturligt att jordytan känns torr då de får vatten från vattenlåda som är nedgrävd i marken.