Restriktioner kring covid 19.

TILL ALLMÄNHETEN
Följande gäller I Finspångs församling från och med den 12 januari 2022 och tillsvidare med anledning av restriktionerna kring covid-19:

 • Vi efterföljer Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer gällande covid-19 om 1 m avstånd till nästa sällskap. Ett sällskap = max 8 personer. Vid sammankomster med fler än 20 besökare krävs anvisade platser. Vid sammankomster med fler än 50 besökare krävs vaccinationsbevis och anvisade platser.
 • Vi återgår till att fira gudstjänst i kyrkorna, de planerade gudstjänsterna i Hällestad församlingshem, Ekebo och Skedevi församlingshus flyttas alltså tillbaka till kyrkan, för att vi skall kunna upprätthålla avstånd.

Fr.o.m. 12/1-2022 vid Gudstjänster:

 • Max 49 besökare vid gudstjänster i Risinge, Regna, Hällestad och Skedevi kyrkor. Detta är exklusive funktionärer.
 • Vid Gudstjänst i våra övriga kyrkor är besöksantalet begränsat till 20 personer. Varannan   bänk i våra kyrkor kommer att vara avstäng och platser kommer att markeras i de bänkar där man får sitta.
 • Vid Begravning, dop och vigsel är det möjligt med fler än 49 besökare i Risinge, Regna, Hällestad och Skedevi kyrkor, men då krävs vaccinationsbevis. Tjänstgörande präst ansvarar för att förmedla detta till anhöriga. Tjänstgörande personal ansvarar tillsammans vid dessa tillfällen för att kontrollera vaccinationsbevisen.
 • Kyrkkaffe serveras med anvisade sittplatser med bordsservering.

Fr.o.m. 12/1-2022 vid all övrig vuxenverksamhet, såsom körövningar, musikcaféer, olika dagledigträffar etc gäller följande

 • För sammankomster med 20–49 deltagare gäller att alla deltagare ska ha anvisad plats, att avstånd till andra sällskap ska vara minst 1 meter i alla riktningar och att sällskap ska vara max 8 personer.
 • För sammankomster med fler än 50 deltagare gäller utöver ovanstående, vaccinationsbevis, de som ansvarar för verksamheten ansvarar också för att kontrollera vaccinationsbevisen.
  All servering skall vid sammankomster från 20 deltagare och uppåt vara bordsservering. 

Fr.o.m. 12/1-2022 vid Barnverksamhet och ungdomsverksamhet:

 • Att iakttaga de allmänna råden och rekommendationerna anpassade efter verksamhet.

Fr.o.m. 19/1-2022 vid uthyrning av lokaler.

 • Deltagartaket för privata sammankomster ex. dopfest/vigselfest som genomförs i hyrda lokaler begränsas till 20 personer. Det gäller dock inte om de används för minnesstunder i samband med en begravningsceremoni då gäller deltagartaket på 50 personer även fortsättningsvis.

Pär Österlund
Kyrkoherde