Foto: Johan Tell

Pågående arbeten

Pågående och planerade arbeten på våra kyrkogårdar

BESIKTNING AV GRAVVÅRDAR

Just nu besiktas gravvårdar på Hällestads kyrkogård. 

Gravvårdar som inte klarar besiktningen åtgärdas med en tillfällig förankring. Gravrättsinnehavaren kontaktas via brev med erbjudande om säkring av gravvården mot en fastlagd kostnad. Om gravrättsinnehavare saknas skyltas gravplatsen.

Läs mer om kontroll av gravvårdar här.

Tillfälligt säkrad gravvård.

SOMMARBLOMMOR

Nu planteras sommarblommor på askgravplatser och gravplatser där sådant skötselåtagande beställts.

Sista dag att beställa vår- och sommarblommor till nästa år är 28/2 2025.

Välkommen med din beställning på tfn. 0122-857 25 alt. finspang.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Plantering av sommarblommor på Risinge kyrkogård
Plantering av sommarblommor Foto: Johan Tell

HÄCKBYTE - RISINGE KYRKOGÅRD

Buxbomshäckarna vid askgravplatserna på kvarter O3 har tagits bort då de inte klarat de växtförhållanden som finns på området.

Under v. 25 kommer mindre rhododendronbuskar att planteras för att ersätta de borttagna häckarna.

HÄCKBYTE - RISINGE KYRKOGÅRD

Nu byter vi ut ett antal häckar på Risinge kyrkogård, kvarter L3. Återplantering sker under året. I samband med detta kan gravvårdarna behöva läggas ned tillfälligt. Gravvårdarna säkras av kyrkogårdsförvaltningen vid återmontering.

Häckbyte på Risinge kyrkogård.