Foto: Johan Tell

Kulturgravar

På våra kyrkogårdar finns ett antal kulturgravar. En gravplats blir kulturmärkt först efter att den återlämnats till Kyrkogårdsförvaltningen.

Skötsel av kulturgrav
Det är Kyrkogårdsförvaltningen som ansvar för vård och skötsel av kulturgravar. Gravplatsen märks upp med en skylt som har en vit markering.

Kriterier för bevarandeskydd av gravvårdar:

  • Alla från tiden före 1850
  • Unik utformning och/eller unikt material
  • Konstnärlig utformning
  • Hantverk av hög kvalitet
  • Personhistoria för bygden
  • Del i en helhet av ett gravkvarter ur en viss tidsepok