Foto: Johan Tell

Besiktning av gravvårdar

2024 besiktas gravvårdar på Hällestads kyrkogård

Under 2014 påbörjades besiktning av gravvårdar på församlingens samtliga kyrkogårdar. 

BESIKTNING
Vid besiktningen kontrollerar man dubbning, lutning och förankring i marken. 
De krav som enligt fastställda riktlinjer måste uppfyllas är att gravvårdar som är mellan 30-150 cm höga klarar 35 kg tryck-/dragkraft utan att välta och har minst två dubbar. Det innebär att även gravvårdar som inte lutar kan utgöra en säkerhetsrisk.

ÅTGÄRD
Gravvårdar som inte klarar besiktningen åtgärdas med en tillfällig förankring. Gravrättsinnehavaren kontaktas via brev med erbjudande om säkring av gravvården mot en fastlagd kostnad. Om gravrättsinnehavare saknas skyltas gravplatsen.

Gravrättsinnehavaren har rätt att själv säkra gravvården, genom egen försorg eller genom att anlita någon, och ska då meddela kyrkogårdsförvaltningen som provdrar gravvården på nytt när säkring utförts.

SÄKRING INOM TVÅ ÅR
Gravvårdar som inte blivit åtgärdade inom två år flyttas till förrådsförvaring.

Det är gravrättsinnehavarens ansvar att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick, vilket omfattar att gravvården inte utgör något hot mot arbetsmiljön och säkerheten på gravplatsen enligt Begravningslagen, 7 kap. 30 §.

För mer information kontakta kyrkogårdsförvaltningen, 0122-857 25.

Test av stabilitet av gravstenar.
Foto: Johan Tell

Prislista 2024

Stensäkring - 2000 kr
Material inkl. arbete

Dubbning av gravvård - 300 kr/dubb