Foto: Johan Tell

Kontroll av gravvårdar

Arbetet fortsätter under 2021.

Under 2014 påbörjades besiktning av gravvårdar på församlingens samtliga kyrkogårdar. Arbetet kommer att fortsätta under 2021.

Vid besiktningen kontrollerar man dubbning, lutning och förankring i marken. De krav som enligt fastställda riktlinjer måste uppfyllas är att gravvården klarar en dragkraft på 35 kg utan att välta och ha minst två dubbar om gravvården är 30-150cm hög.

Gravvårdar som inte klarar normerna åtgärdas tempoprärt med en tillfällig förankring (se bild nedan). Gravrättsinnehavaren kommer sedan kontaktas via brev med erbjudande om montering  och stensäkring mot en fastlagd kostnad. Om gravrättsinnehavare saknas skyltas gravplatsen.

För mer information kontakta kyrkogårdsförvaltningen: 0122-857 25

Test av stabilitet av gravstenar.
Foto: Johan Tell

Prislista 2021
Stensäkring - 1250 kr
Material inkl. arbete

Dubbning av gravvård - 250 kr/dubb

Ladda ner produktblad om Stenfixeraren