Gravrättsinnehavare sökes

Vi söker gravrättsinnehavare till gravplatser inom Finspångs förvaltningsområde. Om inte kyrkogårdsförvaltningen får kontakt med anhöriga betraktas gravplatsen som förverkad och återgår till huvudmannen.

Kyrkogårdsförvaltningen har satt upp gröna skyltar på vissa gravplatser där vi ber anhöriga/besökare att kontakta oss p.g.a. att vi söker aktuell gravrättsinnehavare.

Anledningen till detta är att före den 1 april 1991 fanns inga skyldigheter att anmäla sitt gravrättsinnehav till huvudmannen för begravningsverksamheten. Många äldre upplåtelser saknar uppgifter om aktuell innehavare av gravplatsen.

Genom begravningslagen som trädde i kraft den 1 april 1991 infördes en anmälningsskyldighet för dödsboet. Endast den som är antecknad som gravrättsinnehavare har rätt att utöva gravrätten.

För att hålla gravregistret uppdaterat vill förvaltningen komma i kontakt med anhöriga till den/dem som är gravsatta på gravplatsen.

Delgivning
Vi söker gravrättsinnehavare till gravplatser på S:ta Maria kyrkogård, Hällestads kyrkogård, Regna kyrkogård, Rejmyre kyrkogårdar samt Skedevi kyrkogård.

VILKA GRAVAR GÄLLER DET?
De gravar som berörs av denna delgivning är försedda med en skylt med uppmaning att kontakta kyrkogårdsförvaltningen. Via faktarutorna nedan kan du se en förteckning över de gravplatser som försetts med skyltar.

SÅ FÅR DU KONTAKT MED OSS
Du som vill veta om denna delgivning berör dig eller om du verkligen är antecknad som gravrättsinnehavare ska kontakta kyrkogårdsförvaltningen. Kontakta oss senast den 31 oktober 2021 på telefon 0122-857 25.

 

Får inte huvudmannen kontakt med anhöriga kommer gravplatserna att betraktas som förverkade och återgå till huvudmannen.

Kyrkogårdsförvaltningen, Finspångs församling

S:ta maria KYRKOGÅRD: GRAVRÄTTSINNEHAVARE SÖKES

Vi söker gravrättsinnehavare till följande gravplatser på S:ta Maria kyrkogård:

 2 D  13-14

Hällestads kyrkogård: GRAVRÄTTSINNEHAVARE SÖKES

Vi söker gravrättsinnehavare till följande gravplatser på Hällestads kyrkogård:

 3 B  114-117
 3 B  181-182
 3 B  194
 3 B  259-261
 3 C R02 8-9
 3 C R06 4
 3 C R09 27-28
 3 C R10 14-15
 3 C R11 12
 3 C R13 12
 3 C R15 17-18
 3 C R15 32-33
 3 C R17 21-22
 3 D R01 39-40
 3 D R04 21
 3 D R07 33
 3 D R13 18-19
 3 E  115
 3 E  123
 3 E  124
 3 E  125
 3 E  147
 3 E  148
 3 E  149
 3 E  150
 3 E  153
 3 E  184
 3 E  224
 3 E  229
 3 E  233
 3 E  238
 3 E  52-53
 3 F  11-12
 3 F  125-126
 3 F  139-140
 3 F  230-231
 3 F  46-47
 3 F  58
 3 F  73-74
 3 G  165-166
 3 G  214-215
 3 G  269-270
 3 G  7-9
 3 H  225-226
 3 H  301-302
 3 H  81-82
 3 I  57
 3 I  60
 3 I  79
 3 I  94
 3 I  98
 3 L  23-24
 3 U  9

regna KYRKOGÅRD: GRAVRÄTTSINNEHAVARE SÖKES

Vi söker gravrättsinnehavare till följande gravplatser på Regna kyrkogård:

 Ra 7  198
 Ra 7  223
 Ra 7  53

rejmyre KYRKOGÅRDar: GRAVRÄTTSINNEHAVARE SÖKES

Vi söker gravrättsinnehavare till följande gravplatser på Rejmyre nya kyrkogård:

Re1 07  24

Vi söker gravrättsinnehavare till följande gravplatser på Rejmyre gamla kyrkogård:

Re2 GA  31

skedevi KYRKOGÅRD: GRAVRÄTTSINNEHAVARE SÖKES

Vi söker gravrättsinnehavare till följande gravplatser på Skedevi kyrkogård:

 Si AMA  111-112
 Si BLÅ  159
 Si BLÅ  206
 Si BLÅ  29
 Si BLÅ  292-293
 Si BLÅ  305
 Si CYK  169-170
 Si CYK  235-236
 Si FLÄ  30-31
 Si FLÄ  42
 Si GUL  166
 Si GUL  23-24
 Si GUL  25-26
 Si GUL  29-31
 Si GUL  32
 Si GUL  38-39
 Si IRI  21-22
 Si IRI  23-24
 Si LUP  123-124