Gravrättsinnehavare sökes

Vi söker gravrättsinnehavare till gravplatser inom Finspångs förvaltningsområde. Om inte kyrkogårdsförvaltningen får kontakt med anhöriga betraktas gravplatsen som förverkad och återgår till huvudmannen.

Kyrkogårdsförvaltningen har satt upp gröna skyltar på vissa gravplatser där vi ber anhöriga/besökare att kontakta oss p.g.a. att vi söker aktuell gravrättsinnehavare.

Anledningen till detta är att före den 1 april 1991 fanns inga skyldigheter att anmäla sitt gravrättsinnehav till huvudmannen för begravningsverksamheten. Många äldre upplåtelser saknar uppgifter om aktuell innehavare av gravplatsen.

Genom begravningslagen som trädde i kraft den 1 april 1991 infördes en anmälningsskyldighet för dödsboet. Endast den som är antecknad som gravrättsinnehavare har rätt att utöva gravrätten.

För att hålla gravregistret uppdaterat vill förvaltningen komma i kontakt med anhöriga till den/dem som är gravsatta på gravplatsen.

Delgivning
Vi söker gravrättsinnehavare till gravplatser på Risinge kyrkogård, S:ta Maria kyrkogård och Regna kyrkogård.

VILKA GRAVAR GÄLLER DET?
De gravar som berörs av denna delgivning är försedda med en skylt med uppmaning att kontakta kyrkogårdsförvaltningen. Via faktarutorna nedan kan du se en förteckning över de gravplatser som försetts med skyltar.

SÅ FÅR DU KONTAKT MED OSS
Du som vill veta om denna delgivning berör dig eller om du verkligen är antecknad som gravrättsinnehavare ska kontakta kyrkogårdsförvaltningen. 

Kontakta oss senast den 31 oktober 2024 på telefon 0122-857 25.

 

Får inte huvudmannen kontakt med anhöriga kommer gravplatserna att betraktas som förverkade och återgå till huvudmannen.

Kyrkogårdsförvaltningen, Finspångs församling

RISINGE KYRKOGÅRD: GRAVRÄTTSINNEHAVARE SÖKES

Vi söker gravrättsinnehavare till följande gravplatser på Risinge kyrkogård:

1C4 054-55
1H3 029-30

S:TA MARIA KYRKOGÅRD: GRAVRÄTTSINNEHAVARE SÖKES

Vi söker gravrättsinnehavare till följande gravplatser på S:ta Maria kyrkogård:

2J 022
2K 006-7
2K 011-13
2L 005
2O 009-10
2R 008
2Si 008
2Y 009-10

REGNA KYRKOGÅRD: GRAVRÄTTSINNEHAVARE SÖKES

Vi söker gravrättsinnehavare till följande gravplatser på Regna kyrkogård:

Ra01 002
Ra01 007
Ra01 011
Ra02 027
Ra02 033
Ra02 052
Ra02 082
Ra04 179-180
Ra05 204
Ra05 208
Ra06 016
Ra06 017
Ra06 018
Ra06 019
Ra06 020
Ra06 021
Ra06 024
Ra06 026
Ra06 028
Ra06 029
Ra06 033
Ra06 040
Ra06 041
Ra06 048
Ra06 049
Ra06 086
Ra06 091
Ra06 101
Ra06 108
Ra06 111
Ra06 135
Ra06 139
Ra06 141
Ra06 151
Ra06 154
Ra06 162
Ra06 168
Ra06 173
Ra06 186
Ra07 001
Ra07 003
Ra07 008
Ra07 012
Ra07 014
Ra07 017
Ra07 019
Ra07 021
Ra07 030
Ra07 035
Ra07 038
Ra07 044
Ra07 046
Ra07 049
Ra07 051
Ra07 055
Ra07 061
Ra07 065
Ra07 081
Ra07 083
Ra07 091
Ra07 093
Ra07 094
Ra07 095
Ra07 096
Ra07 097
Ra07 102
Ra07 104
Ra07 111
Ra07 127
Ra07 133
Ra07 135
Ra07 141
Ra07 142
Ra07 143
Ra07 146
Ra07 151
Ra07 167
Ra07 177
Ra07 178
Ra07 182
Ra07 183
Ra07 187
Ra07 188
Ra07 190
Ra07 192
Ra07 194
Ra07 206
Ra07 210
Ra07 212
Ra07 219
Ra07 220
Ra07 221
Ra07 226
Ra07 230
Ra07 237
Ra08 027-28
Ra08 061
Ra08 070-71
Ra08 073-75
Ra11 043-44