Gravljus i glas

Varför är de inte tillåtna?

Gravljus i glas välter lätt och går sönder och när de blir varma kan de explodera. Personal, besökare och djur riskerar att skada sig på glasskärvor. 

Använd istället små och stabila gravljus med lång brinntid som inte kan gå sönder.