Från gräsmatta till sommaräng

Varför en förändring?

Klippning med motorgräsklippare ger stora koldioxidutsläpp och det går åt mycket grundvatten för bevattning.

På många ställen där gräsmattor finns men inte används till något kan dessa gröna ytor förvandlas till ängar istället, ängar som gör förändring. En blommande gräsmatta är inte heller samma sak som en äng, men den är betydligt bättre för den biologiska mångfalden än en yta som inte tillåts blomma innan den klipps.

Med lite tålamod kan våra blommande gräsmattor utvecklas till ängar men det kräver rätt skötsel och några år.

Illustration: Malin Sjödén