Foto: Pixabay

Finspångs församling söker två kantorer!

Klicka här för att läsa mer och ansök!

Finspångs församling ligger i de norra delarna av Linköpings stift och omfattar Finspångs kommun. Vi har ca.14.000 kyrkotillhöriga. Hos oss finns både tätorten Finspång som är en gammal bruksort och en stor omgivande landsbygd med några mindre orter. Den dominerande industrierna är i dag Siemens och Gränges. Inom Finspångs församlings geografiska gränser, finns stora möjligheter för dig som tycker om att röra dig i skog och mark. Historiskt har det funnits många bruk och vissa lever fortfarande kvar i olika delar av församlingen. Den frikyrkliga väckelsen har varit stor och vi har ett organiserat ekumeniskt arbete.

Inom Finspångs församling är kyrkomusiken en prioriterad del av församlingslivet. Musiklivet är rikt och varierat. Det finns många körer både vuxenkörer och barnkörer, vi har även arbetet en hel del med projektkörer. I samarbete med de övriga tre musikerna finns möjlighet att påverka tjänstens utformning.

Som musiker kommer du tillhöra arbetslaget pedagoger och musiker och arbetet kan vara brett, förutom att leda körer och spela på gudstjänster och förrättningar, kan det handla om att musikaliskt arbeta t.ex. med jul- och påskspel, konfirmander, och barngrupper.

Vi söker dig som har musikalisk bredd och som kan möta upp den efterfrågan på musik som finns i dag vid t.ex. förrättningar och som är beredd att leda så väl vuxenkör som barnkör och som är flexibel och utvecklingsbenägen. Vi lägger stor vikt vid både musikalisk färdighet, social kompetens och samarbetsförmåga.

Den ena av tjänsterna är huvudsakligen placerad kring kyrkorna Skedevi och Rejmyre. Den andra kring centralorten Finspång med dess kyrka Risinge. Samtidigt är det tjänstgöring över hela församlingen när det gäller förrättningar. Tjänstgöring varannan helg.

Du behöver ha tillgång till egen bil.

Du skickar ansökan senast 25 oktober till
finspangs.forsamling@svenskakyrkan.sepersonal.finspangs.forsamling@svenskakyrkan.seEller via post till:
Finspångs församling
Box 22
612 21 Finspång


Upplysningar om tjänsterna lämnas av:
Kyrkoherde Pär Österlund 0122-857 07
Organist Monika Blomberg 0122-857 13

Facklig företrädare
Lärarförbundet
Marie Hallingfors 0121-307 74
marie.hallingfors@svenskakyrkan.se