Dekorationer på askgravplatser och i minneslundar

Regler för utsmyckning

ASKGRAVPLATS

Vid våra askgravplatser är det inte tillåtet med lösa dekorationer/föremål. Föremålen hindrar personalen vid skötseln av dessa gravplatser

  • Besökare får vid den enskilda gravplatsen medverka till utsmyckning med lykta (1/10-30/4), gravljus samt snittblommor i gravvas.
  • En gravsmyckning (krans/liggare) får placeras på askgravplatsen fr.o.m. 1/10. Gravsmyckningen tas bort av upplåtaren under våren.
    På Korskullen får gravsmyckning placeras på anvisad plats.  

De föremål som flyttas bort av personalen placeras på särskild plats under en kort period innan de kasseras. Fråga personalen på kyrkogården du besöker vart föremålen finns om du inte hittar.

Placering av borttagna föremål:
Risinge kyrkogård - Vita garaget mittemot kyrkogårdsexpeditionen (nere vid sjön).
Hällestad - Bakom det röda skjulet nedanför kapellet mot ån.
Regna - På utsidan av garaget mot gärdet.
Rejmyre - På utsidan av vaktmästarhuset på nya kyrkogården.
Skedevi - På utsidan av stallet (nere vid sjön).

Läs mer om askgravplatser här

MINNESLUND

I våra minneslundar får besökare medverka till utsmyckning med gravljus samt snittblommor i gravvas på anvisad plats. Kransar/vinterdekorationer får läggas på anvisad plats. 

Läs mer om minneslundar här