Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Finspångs församling Besöksadress: Vallonvägen 23, 61230 Finspång Postadress: Box 22, 61221 FINSPÅNG Telefon:+46(122)85700 E-post till Finspångs församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vad händer på kyrkogårdarna?

Här hittar du information om pågående/kommande arbeten och annat som rör kyrkogårdarna i Finspångs församling

trädleverans

Måndagen den 19 november levererades träd och buskar som ska planteras på Risinge kyrkogård. Ett av träden ska vidare till Rejmyre nya kyrkogård.

Vatten på kyrkogårdarna

Vattnet på Hällestad, Rejmyre, Risinge och S:ta Maria kyrkogårdar är nu avstängt inför vintern.

stormen knud

På Hällestads kyrkogård har två träd blåst omkull i stormen och tyvärr vält ett antal gravstenar. Vi har fått/försökt få kontakt med berörda gravrättsinnehavare.

Renovering av mur på Risinge kyrkogård

Även muren på Risinge kyrkogård renoveras. Det är ena hörnet av muren framför kyrkan som rätas till.

NYA askgravplatser på Risinge kyrkogård

Kvarter M4 på Risinge kyrkogård har utökats med nya askgravplatser (urnlinjer). 
Läs mer om askgravplatser här

 

Regna kyrkogård

Under sommaren utfördes renovering av murar, dräneringsarbeten på gruskvarteren samt grävningsarbeten för bevattningsanläggning.

Bild: Linda Jonander

Ny urnrundel hällestads kyrkogård

Nu har vi anlagt ytterligare en urnrundel på Hällestads kyrkogård.

Urnrundlar/urnlinjer upplåts med begränsad gravrätt. En plats kostar 5000 kr för 25 år. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötsel och plantering.

Bild: Linda Jonander

GRAVLYKTOR PÅ URNLINJER/URNRUNDLAR

På sommaren är gravlyktor ett hinder vid gravskötseln. Vi ber alla som har gravlyktor vid sina gravplatser att plocka bort dessa under perioden 1 maj -
30 september.

Gravlyktor som tagits bort av kyrkogårdsförvaltningen återfinns vid det vita garaget mittemot kyrkogårdsexpeditionen, märkta med namn och gravkvarter.

Tack för visad förståelse!

rENOVERING AV MUR på HÄLLESTADs kyrkogård

Nu är renoveringen av den nordöstra delen av kyrkogårdsmuren på Hällestads kyrkogård klar.

Bild: Linda Jonander
Muren under pågående renovering. Bild: Linda Jonander

DEKORATIONER PÅ URNLINJER OCH URNRUNDLAR
Vid våra urnlinjer och urnrundlar är det inte tillåtet med lösa dekorationer/föremål. Föremålen hindrar personalen vid skötseln av dessa gravplatser.

Kransar/vinterdekorationer får läggas på anvisad plats.

De föremål som flyttas bort av personalen placeras i uppmärkta plastbackar. Fråga personalen på kyrkogården du besöker vart dessa plastbackar finns placerade.

Läs mer om urnlinjer och urnrundlar här

OSÄKRADE GRAVSTENAR PÅ HÄLLESTADS KYRKOGÅRD
Osäkrade gravstenar kan välta och skada personal, allmänhet och egendom. Dessutom finns det risk att gravstenen går sönder när den faller.

Gravstenar som har varit tillfälligt förankrade med stolpe och band sedan 2014 har lyfts bort av kyrkogårdsförvaltningen och flyttats till förrådsförvaring under 1 års tid.

Det är gravrättsinnehavarens ansvar att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick, vilket omfattar att gravanordningen, d.v.s. gravstenen, inte utgör något hot mot arbetsmiljön och säkerheten på gravplatsen enligt 7 kap. 30§ Begravningslagen.

Vid frågor kontakta Kyrkogårdsförvaltningen 0122-857 25 (mån-tis, tors-fre 8.30-11.45)