Foto: Anna Tranquist

Aktuellt

Här hittar du information om pågående/kommande arbeten och annat som rör kyrkogårdarna i Finspångs församling

PROVDRAGNING AV GRAVVÅRDAR

Nu provdras gravvårdar på Skedevi och Regna kyrkogårdar.

Centrala Gravvårdskommittén, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges lantbruksuniversitet har fastställt nationella riktlinjer för säkring av gravstenar. En gravsten ska bl. a klara 35 kg tryck-/dragkraft utan att välta. Stenar som är 30–150 cm höga ska ha minst två dubbar.

Det är gravrättsinnehavarens ansvar att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick, vilket omfattar att gravvården, d.v.s. gravstenen, inte utgör något hot mot arbetsmiljön och säkerheten på gravplatsen enligt 7 kap. 30 § Begravningslagen.

En gravsten som bedöms som farlig måste temporärt åtgärdas, vi kommer att tillfälligt förankra gravvården med en stolpe och band. Ett brev med information kommer att skickas till gravrättsinnehavaren. Om gravrättsinnehavare saknas skyltas gravplatsen.

BEVATTNING

Vi har haft problem med bevattningen på några av våra kyrkogårdar, bland annat pga. läckage. Om bevattningen inte fungerar, eller automatisk bevattning saknas, vattnar vi för hand och det gäller endast askgravplatser samt de gravplatser som har ett gravskötselavtal.

Från gräsmatta till sommaräng

Varför en förändring?
Klippning med motorgräsklippare ger stora koldioxidutsläpp och det går åt mycket grundvatten för bevattning. På många ställen där gräsmattor finns men inte används till något kan dessa gröna ytor förvandlas till ängar istället, ängar som gör förändring. En blommande gräsmatta är inte heller samma sak som en äng, men den är betydligt bättre för den biologiska mångfalden än en yta som inte tillåts blomma innan den klipps. Med lite tålamod kan våra blommande gräsmattor utvecklas till ängar men det kräver rätt skötsel och några år.

Risinge kyrkogård Foto: Kalle Hansson

förändrade öppettider kyrkogårdsexpeditionen

Församlingsexpeditionen är stängd för obokade besök:
Fr.o.m. 15 mars 2021 fram tills nya regler beslutas av Regeringen och/eller folkhälsomyndigheten.
Har du ett bokat besök så träffas vi utanför.

Telefontider är:
måndag - tisdag, torsdag - fredag klockan 10:00-12:00.

Gravrättsinnehavare sökes

Vi söker gravrättsinnehavare till gravplatser inom Finspångs förvaltningsområde. Om inte kyrkogårdsförvaltningen får kontakt med anhöriga betraktas gravplatsen som förverkad och återgår till huvudmannen. Läs mer här

DEKORATIONER PÅ ASKGRAVPLATSER OCH I MINNESLUNDAR
Vid våra askgravplatser (urnlinjer och urnrundlar) är det inte tillåtet med lösa dekorationer/föremål. Föremålen hindrar personalen vid skötseln av dessa gravplatser. Besökare får vid den enskilda gravplatsen medverka till utsmyckning med lykta (1/10-30/4), gravljus samt snittblommor i gravvas.
Kransar/vinterdekorationer får läggas på anvisad plats.
De föremål som flyttas bort av personalen placeras vid respektive kyrkogårds ekonomibyggnad. Fråga personalen på kyrkogården du besöker vart föremålen finns.
Läs mer om urnlinjer och urnrundlar här

I våra minneslundar får besökare medverka till utsmyckning med gravljus samt snittblommor i gravvas på anvisad plats. Kransar/vinterdekorationer får läggas på anvisad plats. 

Förvaring av borttagna föremål, Risinge kyrkogård.

MED ANLEDNING AV COVID-19
INFORMATION TILL DIG SOM BESÖKER KYRKOGÅRDSEXPEDITIONEN

För att vi som arbetar med samhällsviktig verksamhet inte ska utsättas för Coronaviruset (Covid-19) har vi följande önskemål:

  • Bokning av gravsättning, tidsbokning för visning av gravplats samt beställning av gravskötsel m.m. görs i första hand via telefon 0122-857 00 (välj kyrkogårdsexpeditionen), mån-tis, tors-fre 8.30-12.00.
  • Blanketter/post till kyrkogårdsexpeditionen kan lämnas i den vita brevlådan till vänster (utanför handikapptoaletten).
  • Har du bokat tid för att välja en gravplats eller visa/lämna en gravsten? Vänta utanför så kommer personal ut och möter dig.

Tack för din förståelse!

rejmyre nya kyrkogård

Rejmyre nya kyrkogård har utökats med askgravplatser. En urnrundel och en urnlinje.
Läs mer om askgravplatser här

Askgravplatser med natursten, Rejmyre nya kyrkogård.