Musiikkileikkikoulut / Musiklekskolor

Toiminta alkaa viikolla 36. Verksamheten startar vecka 36. ”Enkeli oma. Enkeli soma. Vierellä kulkee. Sinut suojaan sulkee.” ”Ängel din egen. Ängel så fin en. Bredvid dig vandrar. Skyddar och bevakar”

 

Hinnasto/kostnad: Tukholman suomalaisen seurakunnan jäsenille maksuton (Ruotsin kirkon jäsenet 800 kr, Ruotsin kirkkoon kuulumattomat 1500 kr). Kalenterissa ajankohtaiset tiedot mahdollisista muutoksista. 

Avgiftsfri för medlemmar i Finska församlingen (medlemmar i Svenska kyrkan 800 kr, icke-medlemmar 1500 kr). I kalendern aktuella uppgifter om eventuella förändringar.