Kuorot / Körer

Tule mukaan laulamaan kuorossa! Kom med och sjung i kör!

Lumina -kuoro pitää taukoa helmikuussa 2022, Seuraavan kerran 3/4 2022. 

Ilmoittautuminen LUMINA-kuoroon/anmälan till LUMINAkören

Kuoro on kaikille jotka pitävät laulamisesta. Joka torstai klo 17-18 kirkkosalissa. Esiintymiset seurakunnan messuissa ja konserteissa. Johtajana Merja Aapro

Ilmoittautuminen Lumina/Anmälan till Lumina

Ilmottautuminen VIVENDI-kuoroon/ anmälning till VIVENDIkören

Vivendikuoro on neliääninen sekakuoro joka harjoittelee torstaisin klo 18-19.30 sekä esiintyy seurakunnan messuissa ja konserteissa. Vivendikören är en fyrstämmig blandad kör som övar torstadar kl18-19.30 samt uppträder i församlingens mässor och konserter.

Ilmomoittautuminen Vivendi/ anmälning Vivendi

Musik fyller en viktig funktion i människors liv oavsett ålder och sociala förhållanden. Musik skapar gemenskap men definierar också gränser för tillhörighet. Genom musikval uttrycker man sin identitet och vilken grupp man hör samman med. Musiken i församlingen behöver gestaltas i en mångfald av former för att svara mot en mångfald av behov.
Genom körverksamhet vill man berika församlingens tillbedjan och lovsång vid gudstjänster. 


Församlingen har som ambition att aktivt driva olika körer för olika målgrupper allt efter behov och tillströmning av sångare och musiker. 

Kören Lumina. Sångarglädje för alla! Dirigent Merja Aapro

Kören Vivendi. Fyrstämmig kyrkokör. Dirigent Birgitta Forsman

 

Musiikilla on tärkeä tehtävä ihmiselämässä iästä ja sosiaalioloista riippumatta. Musiikki luo yhteisyyttä, mutta se ilmaisee myös yhteenkuuluvuuden rajoja. Musiikkivalinnalla kukin ilmaisee identiteettiään ja sitä minkä ryhmän kanssa hän kuuluu yhteen. Seurakunnan musiikkia täytyy ilmentää monenlaisissa muodoissa, jotta se vastaisi moninaisia tarpeita.
Kuorotoiminnassa haluamme rikastaa jumalanpalveluksissa seurakunnan palvontaa ja kiitoslaulua ja antaa yksityiselle kuoron jäsenelle mahdollisuus kehittyä henkisesti ja musikaalisesti.

 

Lumina-kuoro

Lauluniloa kaikille! Johtajana Merja Aapro . Ilmoittautua kuoroon syyskuun aikana! 

Vivendi kuoro

Neliääninen kirkkokuoro. Johtajana Birgitta Forsman. Ilmoittautuminen, katso yllä oleva ilmoittautumislinkki. Anmälningslänk: se ovan!