Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Finska församlingen i Stockholm Tukholman suomalainen seurakunta Besöksadress: Slottsbacken 2.B-C, 11130 Stockholm Postadress: BOX 2281, 10317 STOCKHOLM Telefon:+46(8)4408200 E-post till Finska församlingen i Stockholm Tukholman suomalainen seurakunta

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Musiikki / Musik

Musiikki parantaa. Musik som helande kraft.

Musik fyller en viktig funktion i människors liv oavsett ålder och sociala förhållanden. Musik skapar gemenskap men definierar också gränser för tillhörighet. Genom musikval uttrycker man sin identitet och vilken grupp man hör samman med. Musiken i församlingen behöver gestaltas i en mångfald av former för att svara mot en mångfald av behov.
Genom körverksamhet vill man berika församlingens tillbedjan och lovsång vid gudstjänster. 


Församlingen har som ambition att aktivt driva olika körer för olika målgrupper allt efter behov och tillströmning av sångare och musiker.

Kören Lumina övar på torsdagar klockan 17. Sångarglädje för alla! Dirigent Merja Aapro

KÖRERNAS TERMINSPROGRAM PDF

Kören Vivendi övar på torsdagar klockan 18. Fyrstämmig kyrkokör. Dirigent Birgitta Forsman

---------------------------------------------------------------Musiikilla on tärkeä tehtävä ihmiselämässä iästä ja sosiaalioloista riippumatta. Musiikki luo yhteisyyttä, mutta se ilmaisee myös yhteenkuuluvuuden rajoja. Musiikkivalinnalla kukin ilmaisee identiteettiään ja sitä minkä ryhmän kanssa hän kuuluu yhteen. Seurakunnan musiikkia täytyy ilmentää monenlaisissa muodoissa, jotta se vastaisi moninaisia tarpeita.
Kuorotoiminnassa haluamme rikastaa jumalanpalveluksissa seurakunnan palvontaa ja kiitoslaulua ja antaa yksityiselle kuoron jäsenelle mahdollisuus kehittyä henkisesti ja musikaalisesti.

 

Lumina-kuoron harjoitukset torstaisin klo 17. Lauluniloa kaikille! Johtajana Merja Aapro 

KUOROJEN KAUSIOHJELMA PDF

Vivendi kuoron harjoitukset torstaisin klo 18. Neliääninen kirkkokuoro. Johtajana Birgitta Forsman