Kansainvälinen työ - Internationella gruppen

Det internationella arbetet är en viktig del av församlingens verksamhet. För att samordna detta har vi inrättat en internationell grupp för att engagera, inspirera, informera och påverka för en rättvis värld.

ACT Svenska kyrkan är Svenska kyrkans biståndsorganisation. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Därför kämpar ACT Svenska kyrkan mot fattigdom, förtryck och orättvisor. Vi är en del av ACT-alliansen. ACT är en förkortning av Action by Churches Together och är en av världens största biståndsallianser. ACT arbetar tillsammans med lokala organisationer och kyrkor över hela världen med långsiktigt utvecklingssamarbete, påverkansarbete och katastrofinsatser. Projekten handlar om bl.a. klimat och miljö, ekonomisk rättvisa, fred, hälsa, demokrati och mänskliga rättigheter.

En viktig uppgift för den internationella gruppen är att samla in pengar till ACT Svenska kyrkans arbete. Insamlingsarbetet pågår året om men särskilt viktiga är julinsamlingen och fasteinsamlingen. Tillsammans  kan vi samla in pengar som gör skillnad för människor som lever i utsatthet.

Församlingens swishnummer är 123 682 27 12

Kontakta gärna Minna Huhkamo, minna.huhkamo@svenskakyrkan.se om du vill veta mer eller engagera dig i gruppen!


Att ge en gåva är att ge en annan människa ett hopp, en möjlighet och en framtid. Välkommen att vara med i detta livsbejakande arbete! På den här sidan kan du läsa mer om olika sätt att ge.

Tack för din gåva!

Pojke står på en soptipp och håller i en trasig boll.

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

Act Ruotsin kirkko/ Act Svenska kyrkan

JAETAAN TASAN SAMAN TAIVAAN ALLA. 45 miljoonaa ihmistä uhkaa akuutti nälänhätä. Voit tukea Act Ruotsin kirkon työtä 2022 seuraavien kanavien kautta / Du kan stöda Act Svenska kyrkans arbete 2022 genom följande kanaler: Swish: 123 427 1631 viesti/meddelande. "FASTA". Webb:www.svenskakyrkan.se/act/gava, Plusgiro 900 122- 3 tai / och Bankgiro 900 – 1223 KIITOS LAHJASTASI! / TACK FÖR DIN GÅVA!