Meny

Avoin esikoulu/ Öppna förskolan

Avoin päiväkerho Hannelen ja Ellan kanssa on tiistaisin syyskuusta lähtien. Tarkempaa tietoa alkamisajosta kotisivulta sekä facebooksivulta elokuun lopulla. Avoin esikoulu on kaikille maksuton. Öppna förskolan med Hannele och Ella är på tisdagar från och med september, Exakt tid kommer på församlingens hemsidan och facebooksida i slutet av augusti. Öppna förskolan är avgiftsfri för alla.

Tiistaisin klo 9.30-12.00 Lastenvintillä. Kalenterissa ajankohtaiset tiedot mahdollisista muutoksista. 

Avoimessa esikoulussa odotamme juuri sinua äiti, isä, isovanhempi ja hoitaja lastesi kanssa. Toiminta on maksutonta, eikä edellytä ilmoittautumista. Muskarihetki klo 10. Muuten vapaata leikkiä ja oleskelua. Lisätiedot hannele.iivonen@svenskakyrkan.se

Tisdagar kl. 9.30-12.00 på Barnvinden. I kalendern aktuella uppgifter om eventuella förändringar.

Till öppna förskolan välkomnar vi dig mamma, pappa, mor- och farförälder och skötare tillsammans med ditt barn. Verksamheten är gratis och förutsätter inte förhandsanmälan. Musiklekisstund kl 10. Annars fri lek och samvaro. Mera information hannele.iivonen@svenskakyrkan.se