Foto: Ylwa Bjur

Vi söker gravrättsinnehavare

Många gravar saknar någon som ansvarar för graven. På sikt kan det innebära att gravstenen plockas bort. Därför vill vi gärna komma i kontakt med släktingar eller närstående som kan tänkas stå som innehavare. Kontakta kyrkogårdsförvaltningen för mer information.

Kontakta Kyrkogårdsförvaltningen angående Gravrättsinnehavare

Expeditionen Axelsvik Telefon: 0590-102 54 (mån-fre kl.10-12)

e-post: filipstad.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se