Två unga tjejer skrattar.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Unga ledare

Äventyret fortsätter! Vill du lära dig ledarskap och växa som en förebild? Då kan du bli ung ledare hos oss. 

Vad är en Ung ledare?
Ung ledare kan du bli efter att du konfirmerats. 

Som ung ledare är du ledare i konfirmandgruppen i Filipstads församling. Du lär dig ovärderliga ledaregenskaper, är en förebild för andra och har en viktig uppgift i att sprida en positiv stämning i gruppen. 

Som ung ledare är du med och planerar och genomför aktivititer och andakter med konfirmanderna. 

Om du är konfirmerad och tycker att det låter roligt att vara ung ledare kontaktar du Anna. 

Vad får en Ung ledare?
Ledarutbildningen består av 3 steg där du får möta andra ungdomar och tillsammans utveckla ert ledarskap och växa som personer. Utbildningen pågår under 3 års tid, 1 steg per år.