Tornluckan i Brattfors kyrka

När Oscar I avled i mitten av 1800-talet anbefalldes "kungsringning" och det skulle ringas i alla tre klockorna. Eftersom det var mitt under skördetid beslöt dåvarande brukspatron Geijer som var ansvarig för ringningen att det skulle räcka med två klockor, eftersom han behövde folk till skörden. En förbipasserande uppmärksammade detta och anmälde fusket till myndigheterna. Patronen fick ett livslångt bötesstraff och församlingen fick som straff att alltid hålla en av kyrkans västra tornluckor öppna.