Foto: Ylwa Bjur

Sockenstugan i Gåsborn

Sockenstugan står till förfogande vid t.ex. dop eller begravning.

Lokalen har plats för cirka 30 personer och ligger i direkt anslutning till kyrkan. Där finns 2 rum, ett litet kök samt toalett.