Skavnäsets orgel
Foto: Johnny Larsson

Skavnäsets orgel

I Skavnäsets kapell finns församlingens minsta orgel. Den är byggd av Anders Perssons orgelbyggfirma i Nyhamnsläge i närheten av Simrishamn. Den har fyra stämmor och en manual. Det finns också två luckor för pipverket som man öppnar och stänger för hand ovanför notstället. Det är oklart exakt när orgeln byggdes men uppskattningsvis skedde det under tidigt 1980-tal. Denna orgel är så gott som identisk med orgeln i Björkakyrkan i Ödåkra en bit utanför Lund. Den enda skillnaden är att orgeln i Skavnäset saknar pedalklaviatur.
 
Disposition:
 
Gedackt 8
Rörflöjt 4
Principal 2
Oktava 1
 
Helmekanisk orgel. En manual. Byggd av Anders Perssons orgelbyggeri i Nyhamnsläge omkring 1980.
Foto: Ylwa Bjur
Skavnäsets orgel
Foto: Johnny Larsson