Rämmens orgel
Foto: Johnny Larsson

Rämmens kyrkorgel

I Rämmens kyrka finns finner vi en orgel som är ursprungligt byggd 1879 av E.A Zetterquist och Son i Örebro. Orgeln har genomgått en hel del förändringar sedan sitt ursprungliga skick, däribland en omfattande ombyggnation år 1946. Man Den har idag 13 stämmor fördelade på två manualer och pedal. Den senaste renoveringen av orgeln gjordes omkring år 1980. Jobbet skall då ha utförts av orgelbyggare Gunnar Carlsson i Borlänge som också är orgelbyggmästare till orgeln i Lesjöfors kyrka cirka en mil söder om Rämmen.
 
I Rämmens kyrka är orgelns spelbord lite speciellt placerat. Liksom i Nordmarks kyrka strax söderut står spelbordet placerat lite vid sidan av orgeln. I Rämmen så är spelbordet vänt in mot orgelns södra väggsida. Detta är möjligt eftersom orgeln är byggd på ett sedan länge förlegat sätt att bygga orglar. Detta sättet kallas pneumatik. Istället för att använda mekanik för rörelsen mellan nedtryck på tangenten till att det ljuder i pipan så används huvudsakligen luftledningar. Detta sättet att bygga orglar var modernt och ansågs smidigt och effektivt runt förra sekelskiftet och en bra bit in på 1900-talet. Idag märker vi brister med detta sättet genom att det är svårt att åtgärda fel, spelet kan bli aningen fördröjt och tekniken är förlegad och svår att rå på om så behövs. Spännande är såklart att dessa orglar ändå är bevarade och fullt tjänstedugliga. Klangen i en pneumatisk orgel skiljer sig avsevärt från en mekanisk orgel då man sammanfattningsvis kan säga att den pneumatiska klangen är "rundare och mjukare".
 
Orgeln i Rämmens kyrka är både mekanisk och pneumatisk. Trakturen (tangentnedtryck till pipa) är mekanisk medans registraturen (programmering och inställning av orgelstämmor till spelet) är pneumatisk.
 
Disposition:
 
Manual I (Huvudverk): Principal 8, Gedackt 8, Oktava 4, Kvintadena 4, Oktava 2, Mixtur III
Manual II (Svällverk): Salicional 8, Rörflöjt 8, Flöjt 4, Blockflöjt 2, Sesquialtera 2ch, Tremulant
Pedal: Subbas 16 Oktavabas 8
 
Koppel: I/Ped., II/Ped., II/I
 
Stämmor som bytts ut under ombyggnation: Kvinta 2 2/3 (blev Kvintadena 4, Trumpet 8 (blev Mixtur III)
Rämmens orgel
Foto: Johnny Larsson
Rämmens orgel
Foto: Johnny Larsson