Övrig personal och kontaktställen

Webbansvarig:

Ylwa Bjur    e-post: ylwa.bjur@svenskakyrkan.se

Tel: 0590-187 53

 

Kyrkofullmäktige och kyrkoråd:

Ordförande kyrkofullmäktige:   

Sune Frisk    Tel: 070-322 62 53

Ordförande kyrkoråd:   

Leif Holmgren    Tel: 070-340 78 73