Orgelrenovering i Filipstads kyrka

Orgelrenovering i Filipstads kyrka

Filipstads kyrkas stora läktarorgel byggdes 1981 av Grönlunds orgelbyggeri i Gammelstad utanför Luleå. Vissa fragment av orgeln är dock ännu äldre. Orgeln har byggts om och ut vid ett flertal tillfällen ända sedan den första orgeln kom till kyrkan år 1796. Fasaden vi ser idag är från 1796 och är i både Sverige och resten av världen, så har även orgeln utvecklats och formats efter trenderna kring orgelmusik.

Sedan orgelns invigning på domsöndagen 1981, har inte några större ingrepp gjorts på den. Orgeln har stått på sin plats, spelat en central roll i allehanda gudstjänster och musikevenemang under många år. Detta har såklart påverkat dess kondition och kapacitet. I orgeln har det således funnits damm samlat sedan 1981, mekaniken har varit sliten, tonerna har helt enkelt varit trötta. Något som dessutom aldrig fungerat så bra sedan 1981 är orgeln fria kombinationssystem som varit ett elektriskt förprogrammeringssystem för spelaren att kunna använda som hjälpmedel för att byta klang i orgeln med ett enkelt knapptryck. Det gamla systemet gjorde det möjligt med 8 fria kombinationer samt knapp för nollställning, knapp för tutti (fullt verk) och även knapp för rörverk till/från. Sedan 1981 har även denna teknik utvecklats avsevärt.

2011 påbörjades arbetet i församlingen med att undersöka möjligheterna om en restaurering av orgeln. Projektledare har varit Johnny Larsson, organist i Filipstads församling. Detta arbete kan indelas i många faser. Det första arbetet handlar om att väcka intresset för ledningen och förtroendevalda, att se vikten av att restaurera orgeln. Se möjligheterna som går att göra och sedan visa på problemen som uppkommer om man inte gör det. Att renovera en orgel, dessutom denna orgel som är den nästa största orgeln i Karlstads stift med sina 49 stämmor (pipsorter) och cirka 4500 pipor, är ett kostsamt projekt, inte minst då arbetet beräknas pågå en längre period.

Efter att ha övertygat ledningen om behovet av ingreppet på orgeln måste det först bli godkänt från Länsstyrelsen i Värmlands län. Samtidigt skickades också ansökan om ekonomiskt stöd från Karlstads stift i form av KAE-bidrag (Kulturantikvarisk ersättning) som delas ut av staten. Dessa ansökningar inkom något sent och församlingen fick hösten 2012 avslag från stiftet. Året därpå fick ansökningarna göras på nytt och då hade Länsstyrelsen redan hunnit godkänna ingreppet på orgeln. Därför fick då församlingen beviljat stöd från Karlstads stift. Tillstånd från Länsstyrelsen och beviljat stöd från Karlstads stift inkom hösten 2013. När detta nu var klart påbörjades arbetet med att hitta lämpliga entrepenörer till jobbet. En firma var tilltänkt sedan tidigt men många orsaker gjorde att denna firma ej kunde överleva. Det blev till att söka nya orgelbyggare. Orgelbyggare är en mycket liten yrkeskår och man har inte så många att välja på. De som finns är dessutom ofta upptagna med att bygga nya orglar och brukar ofta ha väntetid på flera år. Församlingens ekonomiska stöd skulle dock inte räcka i all evighet utan här gällde det att hitta orgelbyggare relativt snabbt men samtidigt få tag på rätt personer. Flera firmor kontaktades och efter lite arbete bestämdes det för två olika firmor. Orgeln skulle renoveras i två steg av två olika firmor. Karl Nelsons orgelbyggeri AB i Lidköping skulle få utföra den faktiska orgelrenoveringen med att rengöra hela orgeln, se över mekanik, pipverk och spelbordet, dessutom omtintonera ett stort antal stämmor. Orgeln behövde nu också äntligen få ett nytt kombinationssystem och man ville ha ett digitalt kombinationssystem. Detta uppdrag gavs åt Ingemar Oskarsson vid Prototypteknik AB i Umeå. Karl Nelson och Ingemar Oskarsson hade arbetet mycket tillsammans förut på orglar. När samtliga beställningar och kontrakt var skrivna var det bara att invänta att arbetet skulle påbörjas.

Måndag den 7 september 2014, dagen efter Oxhälja, påbörjades arbetet med att restaurera orgeln i Filipstads kyrka. Karl Nelson och hans assistent Håkan Lindberg började nedmonteringen av orgeln. När man renoverar en orgel av denna storlek kan man såklart inte plocka ner hela orgeln på en gång, dels finns det inte plats för allt och dels så måste man ha mycket bra uppsikt över vad man plockat ner och var det sedan ska tillbaka. När en sektion i orgeln var tom på pipor, rengjordes orgelhuset helt samtidigt som varje pipa rengjordes och granskades för att kunna upptäcka historisk information. Det har visat sig att många pipor är från den äldsta orgeln och de har ombearbetats mer än en gång tidigare. Orgelbyggarna har skrivit in tonen och tonhöjden på piporna och sedan har det rispats över och rispats in nya tonnamn på dem allteftersom de fått nya platser i orgeln. Detta har gjort att klangen har på så vis blivit mycket ojämn ibland. Många pipor som gjordes för ett visst syfte, har allteftersom fått andra platser i orgeln och gjorts till något de egentligen aldrig varit. Detta blev något som Karl Nelson nu skulle försöka återskapa till sitt ursprung. Karls och Håkans arbete med att rengöra och omintonera, ge nya klanger till många stämmor, blev ett mycket intressant jobb att följa och det vi inte tidigare var nöjda med i orgelns klang, har nu blivit precis vad vi önskade och ännu bättre. Ett sådant här arbete kan ha en målsättning som ändras allteftersom, ju mer man upptäcker i orgeln, desto mer inser man vad som går och inte går att förändra.

En orgel är inte den allra enklaste platsen att arbeta på och i. Det är trångt och mörkt, ofta ska man plocka bort stora delar för att komma åt just det man tänker sig åtgärda. Orgelns pipor varierar enormt i storlek från pipor inte större än ett lillfinger, till pipor som är många meter höga. Allt för att orgeln både ska kunna viska sin musik likväl som dundra som ett åskoväder.

Arbetet med Karl Nelsons firma blev klart ungefär kring våren 2015. Sommaren 2015 påbörjades arbetet med att installera ett nytt digitalt kombinationssystem i orgeln. Ingemar Oskarsson började arbeta med detta under sommaren och det första att göra var att börja riva ur all gammal elektronik till den gamla orgeldatorn. Elektroniken hade stora brister och var inte så lätt att få bort. Sedan skulle det monteras nya elektriska magneter i orgel. En på varje registerandragsstång. Det rör sig om över 50 stycken. När detta var klart skulle den nya orgeldatorn installeras och sedan skulle allt sammankopplas. Till sist skulle det byggas in en ny list och display vid spelbordet så att spelaren kan med knappar och siffor, programmera och ställa in orgelns klang. Den gamla orgeldatorn kunde man programmera in 8 fria kombinationer på. Den nya orgeln gör det möjligt med upp till 7000!

Ingemar blev klar med sitt arbete i mitten av oktober, en vecka före orgelns återinvigning.

Den 24 oktober återinvigdes stora orgeln i Filipstads kyrka med en mäktig konsert i två delar. Filipstads kyrkokör och Nykroppakören deltog under ledning av församlingens förre organist Kerstin Chrunak. Trumpetare och slagverkare från Karlstad samt folkmusiker från Värmland deltog. Vid orgeln satt församlingens organist Johnny Larsson. Mycket nöjd över allt arbete och att drömmen om en restaurerad orgel med nytt kombinationssystem, äntligen blivit verklighet!

 

Johnny Larsson

Organist