Foto: Ylwa Bjur

Olika gravskick

Vilken typ av gravplats ska jag välja?

I en kistgrav upplåts vanligtvis plats för två kistor. Det går även att sätta ner urnor i en kistgrav.

I en urngrav finns normalt plats för nio urnor. Urnor kan även gravsättas i en äldre familjegrav avsedd för kistor.

Ett modernare alternativ är gravsättning i en askgrav. Där finns det plats för två urnor i vare askgrav. Anhöriga kan vara med vid gravsättningen. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln men gravplatsen får smyckas med lösa blommor.

 

Önskas en anonym gravsättning sker det i en minneslund. Personal från förvaltningen sätter ned askan och anhöriga får inte vara med. Platsen märks inte ut, utan de anhöriga vet endast att askan finns inom minneslundens ormåde. Efter nedsättningen skickas ett minnesblad till de anhöriga.

 

Önskas sommarplantering på gravarna kontakta kyrkogårdsförvaltningen. Aktuell prislista finns här.

För att få sprida aska i naturen utanför allmän begravningsplats krävs ett tillstånd från länsstyrelsen i Värmland.