Nykroppa orgel
Foto: Johnny Larsson

Nykroppas orgel

I Nykroppa kyrka står en orgel på läktaren som har en lång historia. Den första orgeln som kyrkan hade tillverkades i Paris och inköptes av församlingen år 1858 och räddades ur kyrkobranden år 1881. Denna orgel var ett harmonium (tramporgel) och användes i kyrkan fram till år 1901 då den nuvarande orgeln byggdes av E.A Setterkvist och son Örebro. Det gamla harmoniet återfinns bakom altaret.
Orgeln renoverades och byggdes om 1960 varvid bl.a en Blockflöjtstämma 2-fot sattes in i andra manualen. Pedalmekanismen byggdes om och orgeln byggdes också ut från 15 stämmor till 22 stämmor som den har idag.
Den första orgeln var alltså ett harmonium med metalltungor som sattes i vibration genom att en luftström passerade metalltungorna. Säkert hade frågan om en riktig orgel med pipor diskuterats många gånger då disponenten vid Storfors bruk, August Herlenius, föreslog pastoratet att utreda frågan om anskaffande av en piporgel. Frågan kom dock att kollidera med ett par andra stora projekt såsom byggande av ett nytt skolhus och utvidgning av kyrkogården.
Under perioden 1940-1980 präglades vårt land av en önskan att avskaffa de gamla fransk-romantiska orglarna från början av 1900-talet och ersätta dem med barockorglar. En romantisk orgel innehåller många pipsorter med s.k stråkstämmor. Man ville efterlikna stråkorkestern. Barockorgeln ansågs mer likna blåsorkestern. Detta kom att prägla ombyggnaden av orgeln i Nykroppa då man valde att försöka skapa en blandning av både romantik och barock i orgelns klanger och disposition.
Dagens orgel är en pneumatisk orgel (ett system där rörelsen från tangenten går via luftakanaler till var pipa som ljuder då man anslår respektive tangent vid spelbordet. Den drivs visserligen på modernt sätt av en fläkt som blåser in luft men man har bevarat de mekaniska tramporna som innebar att man fick trampa in luften via bälg i orgeln.

Disposition för 1960 års orgel (den orgel vi har idag)
Huvudverk (Manual 1): Gedakt 8, Principal 8, Flöjt 4, Oktava 4, Oktava 2, Mixtur III, Trumpet 8
Svällverk (Manual 2): Rörflöjt 8, Corno 8, Principal 4, Täckflöjt 4, Svegel 2, Blockflöjt 2, Larigot 1 1/3, Sifflöjt 1, Scharf III
Pedal: Subbas 16, Basun 16, Oktavabas 8, Borduna 8, Koralbas 4, Pedalmixtur III
Koppel: I/P , II/P , II/I , 4/I , 16/II

Fasta kombinationer: Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti

Nykroppa orgel
Foto: Johnny Larsson
Nykroppa orgel
Foto: Johnny Larsson