Foto: Ylwa Bjur

Nykroppa kyrka

Nykroppa ligger ca 15 kilometer sydöst om Filipstad. Ända sedan början av 1600-talet har en kyrka funnits på ungefär samma plats. Kyrkan ligger på en ås och därför har terasser anlagts på kyrkogården. Den tidigare kyrkan som uppfördes i timmer brann ner, och därefter byggdes den nuvarande 1884. Byggmaterialet består till stor del av tegel och slaggsten. Taket är klätt med svart skiffer, och tornspiran som är kopparklädd avslutas med ett ringkors och en gyllne tupp. Kyrkan präglas av olika byggnadsstilar vilket var modernt vid uppförandet. Byggmästaren hette Carl Lundmark.

Boka dop och vigsel

För att boka dop eller vigsel kontakta Församlingsexpeditionen i Filipstad på tel. 0590- 187 50. Öppet tisdag-torsdag 9.30-12.00.