Nordmarks orgel
Foto: Johnny Larsson

Nordmarks orgel

I Nordmarks kyrka finns en orgel på läktaren som påminner väldigt mycket om orgeln i Rämmens kyrka. Sett från kyrkorummet är de näst intill identiska då de är ungefär samtida och byggda i så kallad nyklassicistisk stil. Den första orgeln i Nordmarks kyrka hade endast 8 stämmor och kom till kyrkan redan år 1797. Den var byggd av Mathias Svahlberg och Nils Söderström.
År 1880 ersattes denna orgel av en ny orgel byggd av E.A Zetterquist och Son i Örebro. Detta är samma orgelbyggare som byggt orgeln i Rämmens kyrka och detta skedde året efter att orgeln i Rämmen byggts. Fasaden vi ser idag är från Zetterquist-orgeln och är av den anledningen näst intill identisk med Rämmen-orgeln då det är samma orgelbyggare och endast ett år mellan byggena.
Dock byggdes orgeln om ytterligare en gång. Denna gången år 1950 av Nils Hammarberg i Göteborg. Den orgel vi ser idag innehåller 9 stämmor från den gamla orgeln av Zetterquist (oklart om den innehåller även delar från den allra första orgeln) och utökades 1950 med ytterligare 14 nya stämmor. Idag har orgeln totalt 23 stämmor fördelade på två manualer och pedal.
 
Orgeln är även här halvpneumatisk och är precis som i Rämmen pneumatisk i registraturen och mekanisk i mekaniken. Vill du läsa mer om skillnaden mellan pneumatik och mekanik, se då sidan om Rämmens orgel.
 
Disposition:
Manual I (Huvudverk): Principal 8, Gedackt 9, Oktava 4, Gedacktpommer 4, Kvinta 2 2/3, Oktava 2, Mixtur III, Rankett 16, Trumpet 8.
 
Manual II (Svällverk): Rörflöjt 8, Principal 4, Gemshorn 4, Nasard 2 2/3, Kvintadena 2, Sifflöjt 2, Ters 1 3/5,
Scharf III, Krumhorn 8.
 
Pedal: Subbas 16, Oktava 8, Gedackt 8, Fagott 16, Regal 4
 
Koppel: I/Ped, II/Ped, II/I
 
Två fria kombinationer, nollställning, Tutti.
 
Tremulant
Nordmarks orgel
Foto: Johnny Larsson