Någon att prata med

diakoni duva

Diakoni

Vad är det?

"Leva vidare"

"Leva vidare" är till för dig som behöver prata som sorgen, antingen enskilt eller i grupp.

Kyrkans familjerådgivning

Kyrkans familjerådgivning är till för alla som har svårigheter i sina nära relationer.

Boka tid för samtal med diakonissan

Boka tid för samtal säkrast vardagar mellan kl.8-9.