Foto: Ylwa Bjur

"Leva vidare" - sorgegrupp

"Leva vidare" är till för dig som behöver prata som sorgen, antingen enskilt eller i grupp.

För mer information kontakta Anette Bäck Davidsson.