Lesjöfors orgel

Fakta om orgeln:

Orgeln är byggd av Gunnar Carlsson i Borlänge och invigdes den 2.a advent 1987. Dessförinnan hade kyrkan ej ekonomi till annat än en elorgel som då var placerad på orgelläktaren. Den riktiga orgeln visade sig bli något för stor för att rymmas på orgelläktaren och kom därmed att placeras i koret mot kyrkans norra vägg.

Dispositionen till orgeln i Lesjöfors kyrka:
 
Orgeln har 9 stämmor fördelade på 2 manualer och pedal.
 
Manual 1 (Huvudverk): Rörflöjt 8, Principal 4, Blockflöjt 2, Mixtur 3ch
Manual 2 (Svällverk): Gedackt 8, Spetsflöjt 4, Principal 2, Sesquialtera 2ch
Pedal: Subbas 16
 
Koppel: I/Ped, II/Ped samt II/I
 
Tremulant
 
Helmekanisk traktur och registratur.