Kyrkoherdeinstallation

Äntligen har församlingen fått en ny kyrkoherde. Han heter Paul Henriksson och tillträdde i början av året, men den officiella installationen gjordes under helgen. Många besökare tog tillfället i akt att vara med på den högtidliga installationen i Filipstads kyrka. Där bjöds på musik, körsång, tal och cermonier. Kontraktsprosten Pernilla Rosin deltog också och överräckte fullmakten för att verka som kyrkoherde. Efter högmässan väntade mottagning i Kyrkans Hus där det bjöds på mat och tillfällle gavs för överlämnande av gåvor och tal till den nya kyrkoherden.