Foto: Kristiina Ruuti /Ikon

Körer

Filipstads kyrkokör: Onsdagar kl.17.30. Körledare Björn Fredriksson. Kyrkans Hus, Filipstad.

Brattfors-Nordmarkskören: Torsdagar kl.18.30-20.00. Körledare Katre Lehtsaar-Helmersson. Församlingshemmet, Nordmark. 

Lesjöforskören: Onsdagar 18.30. Körledare Clas Andersson. Lesjöfors kyrka. 

Barnkören Sångfåglarna: Nordmarks församlingshem, torsdagar 13.15-14.10.