Kontroll av instabila gravstenar

Kyrkogårdsförvaltningen har skyldigheten att kontrollera stabiliteten av stående gravstenar på samtliga kyrkogårdar inom förvaltningsområdet. Gravstenen skall klara av en drag/tryckkraft på motsvarande 35 kilogram.

Bakgrunden till kontrollerna är att det hänt olyckor då stenar har fallit och skadat barn och vuxna. I ett fall dödades en femårig flicka av en fallande sten.

Förvaltningen lägger ner ostabila stenar för att de ej ska falla och skada någon.

Det finns olika alternativ för att säkra gravstenen. Kostnaden varierar från 250-1550:-.

Naturligtvis kan man förankra/säkra gravstenen själv, behöver Ni hjälp så finns vi till hands.

Kyrkogårdsförvaltningen tel 0590-10254 kl 10.00-12.00